Prijava kršitev

 

Uredba REMIT uvaja novost v obliki obveznosti oseb, ki v okviru svoje dejavnosti na veleprodajnih energetskih trgih izvajajo transakcije. Ta obveznost zavezuje osebe, ki upravičeno sumijo, da je pri trgovanju z energetskimi proizvodi prišlo do tržne manipulacije ali do trgovanja na podlagi notranjih informacij, da o tem obvestijo nacionalni regulativni organ. Če je do kršitve prišlo na slovenskem energetskem trgu, je o kršitvi treba obvestiti Agencijo za energijo.

Prijavo o kršitvi lahko podate na pripravljenem obrazcu.

Obrazec se nahaja na spletni strani Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Z oddajo prijave bo o vsebini obveščen tudi nacionalni regulativni organ. Če spletni obrazec ni dostopen, nam prijavo pošljite na elektronski naslov: remit@agen-rs.si.

 

Dodatne informacije

Več informacij o obveznosti oseb, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo transakcije, in o vrstah dejanj, ki lahko kažejo na zlorabo trga, najdete v navodilih, ki jih je pripravil ACER z naslovom Guidance on the application of Regulation 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency.

ACER je v sodelovanju z nacionalnimi regulativnim organi pripravil krajša navodila, ki predstavljajo skupen pogled na razumevanje obveznosti po REMIT, ki jih morajo izpolniti osebe, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo transakcije. Navodila niso obvezujoča, temveč služijo kot pomoč za doseganje bolj usklajenega in učinkovitega izvajanja določil REMIT. Navodila so dostopna tukaj.

Meta informacije
Datum objave
14.03.2015 08:45
Datum posodobitve
21.11.2017 12:54