Obvestila

Smernice za objavo notranjih informacij v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 (REMIT)

19.12.2017 10:33

Agencija za energijo je z namenom pravilnega razumevanja pojma "učinkovito in pravočasno razkritje notranje informacije" objavila Smernice za objavo notranjih informacij v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga, ki podrobneje opisujejo način razkritja oziroma objave notranjih informacij.

 

Nerazpoložljivost Nacionalnega registra tržnih udeležencev 2. 12. 2017

28.11.2017 10:24

Zaradi nujnih vzdrževalnih del v soboto 2. 12. 2017, bo med 7. in 17. uro Nacionalni register udeležencev na trgu uporabnikom nedostopen. Vaše aktivnosti v postopku registracije ustrezno prilagodite temu načrtovanemu izpadu storitve.

Prosimo za razumevanje.

 

Nerazpoložljivost nacionalnega registra tržnih udeležencev 8. 11. 2017 in 10. 11. 2017

27.10.2017 08:58

ACER obvešča, da bo zaradi nadgradenj in vzdrževalnih del na sistemu ARIS (Agency's REMIT Information System) moteno delovanje vseh aplikacij na tem sistemu.

Posledično, bo v tem času moteno tudi delovanje Nacionalnega registra tržnih udeležencev na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom. Čas prekinitev je razviden iz spodnje tabele.

 

Datum

Čas

Razlog

8. 11. 2017

Prekinitve v delovanju med 9:00 in 17:00. Prekinitve lahko trajajo več ur skupaj.

Nadgradnja in vzdrževanje

10. 11. 2017

Prekinitve v delovanju med 9:00 in 17:00. Prekinitve lahko trajajo več ur skupaj.

Nadgradnja in vzdrževanje

 

Svoje aktivnosti v postopku registracije ustrezno prilagodite načrtovanemu izpadu storitve.

 

Moteno delovanje registra od 18. do 20. aprila 2017

18.04.2017 11:09

Zaradi vzdrževalnih del je od torka 18. 4. 2017 do četrtka 20. 4. 2017 pričakovano moteno delovanje Nacionalnega registra udeležencev na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom.
Svoje aktivnosti v postopku registracije ustrezno prilagodite načrtovanemu izpadu storitve.

 

Moteno delovanje registra od 7. do 11. aprila 2017

07.04.2017 07:00

Zaradi vzdrževalnih del, ki jih opravlja ACER na Evropskem centralnem registru udeležencev na trgu (CEREMP), je od petka 7. 4. 2017 do nedelje 9. 4. 2017 pričakovano moteno delovanje Nacionalnega registra udeležencev na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom. Vzdrževalna dela se lahko podaljšajo do torka, 11. 4. 2017.

Svoje aktivnosti v postopku registracije ustrezno prilagodite načrtovanemu izpadu storitve.

 

Nerazpoložljivost nacionalnega registra tržnih udeležencev dne 15. 2. 2017 od 7:00 do 8:00

14.02.2017 15:30

Zaradi vzdrževalnih del v sredo 15. 2. 2017 od 7:00 do 8:00, bo nacionalni register udeležencev na trgu začasno uporabnikom nedostopen. Vaše aktivnosti v postopku registracije ustrezno prilagodite temu načrtovanemu izpadu storitve. 

Prosimo za razumevanje.

Status registracij udeležencev na trgu

30.01.2017 14:15

Do 30. 1. 2017 je bilo pri Agenciji za energijo registriranih 44 udeležencev na trgu. Podrobnejši status registracij je razviden iz spodnjega grafa.

 

Podpisan sporazum o sodelovanju med agencijo in BSP

29.11.2016 12:29

Agencija za energijo in BSP Regionalna Energetska Borza sta novembra 2016 podpisali sporazum o sodelovanju na področju spremljanja veleprodajnih trgov z električno energijo v Sloveniji. Cilj sodelovanja je vzpostavitev mehanizmov za ugotavljanje zlorab na trgu, obveščanje o zaznanih kršitvah in izmenjavi informacij.

Sporazum agencije in BSP Regionalne Energetske Borze predstavlja pomemben korak k uspešnemu sodelovanju pri spremljanju veleprodajnih trgov z električno energijo po uredbi REMIT (Uredba EU št. 1227/2011). Do njega je prišlo zaradi potrebe po tesnejšem sodelovanju in izmenjavi izkušenj pri vzpostavljanju učinkovitega spremljanja trgov.

 

Povezana dokumenta:

Sporazum med Agencijo za energijo in BSP Regionalno Energetsko Borzo d.o.o. glede sodelovanja in koordiniranega spremljanja veleprodajnih trgov z električno energijo, izmenjavo informacij in podatkov po Uredbi (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga

Memorandum of Understanding between the Energy Agency And BSP Regional Energy Exchange Concerning cooperation and coordinated monitoring of the wholesale electricity markets, the sharing of information and data under Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and the Council on 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency

 

Status registracij udeležencev na trgu

15.11.2016 14:42

Status registracij na dan 15. 11. 2016 prikazuje spodnji graf.

 

Nerazpoložljivost registra 11. 8. 2016 (7:00-11:00)

09.08.2016 07:50

Zaradi vzdrževalnih del, bo nacionalni register udeležencev na trgu začasno uporabnikom nedostopen. Vaše aktivnosti v postopku registracije ustrezno prilagodite temu načrtovanemu izpadu storitve. 

Prosimo za razumevanje.

 

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 24 results.