Uporaba izjeme in odložitev objave notranjih informacij

 

Kaj je notranja informacija?

Notranja informacija pomeni

natančno informacijo,
ki ni bila razkrita javnosti,
ki se posredno ali neposredno nanaša na enega ali več veleprodajnih energetskih proizvodov in
bi v primeru razkritja javnosti verjetno lahko pomembno vplivala na veleprodajne cene teh energetskih proizvodov.

V skladu z uredbo REMIT trgovanje na podlagi notranjih informacij ni dovoljeno. Vsakršno informacijo, ki jo imajo udeleženci na trgu o podjetju ali objektih, ki jih ima zadevni udeleženec na trgu ali njegovo matično ali povezano podjetje v celoti ali delno v lasti, pod nadzorom ali za katerih delovanje odgovarja, morajo učinkovito in pravočasno razkriti javnosti.

 

Odložitev objave notranjih informacij

V posebnih primerih lahko udeleženec na trgu na lastno odgovornost z zamudo razkrije notranje informacije, vendar mora ob tej odločitvi o tem nemudoma obvestiti nacionalni regulativni organ in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

V primeru odložitve objave notranje informacije lahko informacijo in razlog odložitve podate na ACER-jevem spletnem obrazcu. Z oddajo spletnega obrazca bo o vsebini obveščen tudi nacionalni regulativni organ. Če spletni obrazec ni dostopen, nam informacijo in razlog odložitve pošljite na elektronski naslov: remit@agen-rs.si

 

Izjema pri trgovanju na podlagi notranjih informacij

Izjemoma se trgovanje na podlagi notranjih informacij ne šteje za kršitev uredbe REMIT, če udeleženci na trgu vstopajo v transakcije z namenom pokritja nenadne fizične izgube zaradi nepredvidenih izpadov delovanja in bi njihovo neizvajanje povzročilo, da udeleženec na trgu ne bi mogel izpolniti obstoječih pogodbenih obveznosti, ali kadar se tak ukrep sprejme v dogovoru s sistemskim operaterjem. Če se udeleženec sklicuje na opisano izjemo, mora nacionalnemu regulativnemu organu in Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev posredovati bistvene informacije o transakcijah.

Udeleženci na trgu lahko te informacije podajo na ACER-jevem spletnem obrazcu. Z oddajo spletnega obrazca bo o vsebini obveščen tudi nacionalni regulativni organ.

 

Dodatne informacije

Dodatna pojasnila o tem, kaj so notranje informacije in kako doseči minimalne zahteve glede učinkovitega in pravočasnega razkritja teh informacij, lahko najdete v navodilih, ki jih je pripravil ACER v dokumentu Guidance on the application of Regulation 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency. V istem dokumentu se nahaja tudi več informacij o odložitvi objave notranjih informacij in izjeme pri trgovanju na podlagi notranjih informacij.


Documents

Meta information
Display date
14.03.2015 08:48
Modified date
19.12.2017 10:28