Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6

 • RemitRegister

  NACIONALNI REGISTER TRŽNIH UDELEŽENCEV NA TRGU Z ENERGIJO

  Omogoča prijavo tržnega udeleženca na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom v centralni evropski register CEREMP (pri ACER) v skladu z 9. členom Uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT). Prijava se izvede posredno prek nacionalnega registra, ki poleg prijave omogoča tudi posodabljanje podatkov o registraciji. Po uspešno opravljeni registraciji pridobi udeleženec ACER identifikator, na podlagi katerega izvaja poročanje o opravljenih transakcijah oziroma temeljnih podatkih v informacijski sistem ARIS (pri ACER).
  Več

 • Sumljive transakcije

  PRIJAVA KRŠITEV

  Omogoča prijavo kršitev osebam, ki v okviru svoje dejavnosti dogovarjajo transakcije v skladu s 15. in 16. členom REMIT prek sistema obveščanja vzpostavljenega pri ACER. Obveznost zavezuje osebe, ki upravičeno sumijo, da je pri trgovanju z energetskimi proizvodi prišlo do trgovanja na podlagi notranjih informacij ali do tržne manipulacije (kršitve 3. in 5. člena REMIT), da o tem obvestijo nacionalni regulativni organ.
  Več

 • UPORABA IZJEME IN ODLOŽITEV OBJAVE NOTRANJIH INFORMACIJ

  UPORABA IZJEME IN ODLOŽITEV OBJAVE NOTRANJIH INFORMACIJ

  Omogoča uporabo izjeme pri trgovanju na podlagi notranjih informacij in prijavo odložene objave notranje informacije v skladu s členoma 3(4)(b) in 4(2) REMIT z uporabo sistema obveščanja, vzpostavljenega pri ACER.
  Več

 • OBVESTILA

  OBVESTILA

  Kronološka obvestila v zvezi s procesom implementacije uredbe REMIT na nacionalni ravni, delovanjem nacionalnega registra tržnih udeležencev na trgu z energijo ter druge koristne informacije, ki so povezane z REMIT.
  Več